Trường tiểu học Quảng Hợp với công tác xây dựng trường Chuẩn Quốc gia 2018-2019

          Trường tiểu học Quảng Hợp đóng trên địa bàn xã miền núi, điện đặc biệt khó khăn của huyện Quảng Trạch. Được thành lập năm 1999, đến năm 2008 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 (được công nhận lại năm 2013). Trải qua 19 năm hình thành và phát triển, trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động Xuất sắc” năm 2014-2015, lá cờ đầu vùng khó khăn. Năm học 2017–2018, trường đạt Tập thể Lao động Tiên tiến, được chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen. Năm học 2018-2019 trường thuộc diện được kiểm tra lại chuẩn quốc gia mức độ 1 sau 5 năm.

          Xác định xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là chủ trương lớn mang tính chiến lược nhằm chuẩn hóa các điều kiện về tổ chức, quản lý nhà trường, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất, huy động các nguồn lực để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục và đào tạo.  Mặc dù là đơn vị đóng trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn nhưng trong suốt nhiều năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng như sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương và sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân, công tác duy trì và xây dựng trường chuẩn quốc gia của trường đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng giáo dục.

          1. Công tác chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

          Để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường đã tham mưu UBND xã xây dựng chiến lược và lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong điều kiện kinh tế của xã đặc biệt khó khăn; đồng thời xây dựng kế hoạch, quy hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường học căn cứ tình hình thực tế để xây dựng đề án trường chuẩn quốc gia; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra từng công việc, từng tiêu chuẩn đối với các cấp học, ngành học trong suốt quá trình xây dựng và duy trì trường chuẩn; chủ động phối họp với phụ huynh về các nội dung nhằm từng bước thực hiện theo lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia nói riêng và nâng cao chất lượng giáo dục nói chung.

Q.Hợp    2.Quá trình triển khai thực hiện và kết quả đạt được

          2.1. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai

           2.1.1. Thuận lợi, khó khăn

          + Thuận lợi:

          Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Huyện, của Phòng Giáo dục và Đào tạo; đặc biệt là sự quan tâm của Ban thường vụ Đảng uỷ, UBND xã đã quan tâm, đầu tư, chăm lo và tạo mọi điều kiện cho phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; thường xuyên củng cố, nâng cao năng lực quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và các hoạt động dạy – học. Tiêu chuẩn về công tác quản lí đạt vững chắc.

          Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường học nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng trường chuẩn quốc gia, đồng thời xác định trách nhiệm của cá nhân trong việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

          Công tác xã hội hóa đã có tác động mạnh mẽ đến hiệu quả của việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Các nguồn lực xã hội hoá giáo dục từ các dự án, các nhà tài trợ, nguồn lực từ phụ huynh…đã phần không nhỏ cho nhà trường hoàn thiện các tiêu chí xây dựng trường chuẩn nói riêng và nâng cao chất lượng nói chung.

          Hiệu quả của các trường học đạt chuẩn đã tác động mạnh mẽ đến chất lượng dạy học và kết quả giáo dục, là động lực, là niềm tin và cũng là mong muốn của toàn xã hội. Từ đó phong trào xây dựng trường chuẩn có sức mạnh lan tỏa, có tác dụng thôi thúc đơn vị tập trung, quyết tâm đạt chuẩn.

          + Khó khăn:

           Trường tiểu học Quảng Hợp đóng trên địa bàn xã miền núi, điện đặc biệt khó khăn của huyện Quảng Trạch. Hiện nay trường có 4 khu vực (1 khu vực trung tâm và 3 khu vực lẻ: Thanh Xuân, Bưởi Rỏi, Hợp Phú). Các khu vực đều có đủ lớp 1 đến lớp 5, cách xa nhau 6-7km. Học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên 80% nên hạn chế đến đời sống sinh hoạt và học tập.

           2.1.2. Kết quả đạt được

          * Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

            Trường Tiểu học Quảng Hợp có cơ cấu tổ chức bộ máy theo đúng quy định Điều lệ trường tiểu học, có đủ các hội đồng tư vấn trong nhà trường, có Chi bộ Đảng, có tổ chức Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Liên đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Hằng năm có 3 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng được biên chế đủ cán bộ, giáo viên, nhân viên và hoạt động đúng theo chức năng, nhiệm vụ.

          Công tác quản lí và triển khai các hoạt động giáo dục được tiến hành một cách toàn diện, nền nếp và khoa học; có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên và các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường. Số giáo viên tiểu học có trình độ đạt chuẩn chiếm 100%, trong đó trên chuẩn đạt 97%.

          Tỉ lệ giáo viên dạy giỏi tăng hằng năm, mỗi năm có từ 60 đến 70% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, trong đó ít nhất 15 đến 30% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, có giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Số giáo viên đạt các danh hiệu lao động tiên tiến và chiến sĩ thi đua các cấp ngày càng nhiều. Đây chính là kết quả tác động của việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ngày một tốt hơn trong quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia.

          * Cơ sở sở vật chất và thiết bị dạy học

          Nhận thức được tầm quan trọng của việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường ngày càng củng cố.

          Từ khi thành lập trường, quy hoạch manh mún, khuôn viên ít cây xanh, hệ thống các phòng chức năng hầu như không có. Thư viện trường học chỉ có sách giáo khoa và sách giáo viên giảng dạy. Đặc biệt khu vệ sinh giáo viên, học sinh không đảm bảo nhu cầu sử dụng. Trang thiết bị dạy học chưa đồng bộ, chủ yếu phục vụ cho việc trang bị kiến thức cơ bản.

          Cùng với các giải pháp đầu tư, với quan điểm “xây đến đâu, đạt chuẩn đến đó”, bộ mặt của nhà trường dần dần khởi sắc, cơ sở vật chất trường lớp ngày càng được phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu dạy và học.

          – Về cảnh quan sư phạm: Cả 4 khu vực trường đều có khuôn viên tách biệt, có hàng rào kiên cố; được quy hoạch, bố trí hợp lý, sân trường có cây xanh, bóng mát, cây cảnh; có công trình nước sạch và hệ thống thoát nước đảm bảo; công trình vệ sinh, nhà xe cho cán bộ, giáo viên, học sinh đã được quan tâm đầu tư; sân chơi, bãi tập đầy đủ diện tích.

          – Về phòng học và các phòng chức năng: Đến giai đoạn hiện nay có 18 phòng học cao tầng, cơ bản đáp ứng được với số học sinh hiện có; xây dựng tương đối đầy đủ khối công trình này với diện tích đảm bảo, thiết kế phù hợp, thoáng mát, trang trí đúng quy định. Từ chỗ thiếu phòng học, đến nay trường đã đủ cho 100% học sinh học 2 buổi/ngày. Có phòng tin học, phòng LAP, phòng âm nhạc, mĩ thuật riêng biệt.

           – Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học được đầu tư có hiệu quả như: Đồ dùng, đồ chơi, máy Projector, máy tính xách tay, máy in, máy potocopy…Có phòng LAP dạy ngoại ngữ được trang bị đủ thiết bị nghe nhìn phục vụ tốt việc thực hành 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết. Phong trào tự làm đồ dùng dạy học góp phần không nhỏ vào việc làm phong phú thêm thiết bị dạy học của các nhà trường. Thư viện đạt Thư viện xuất sắc.

Q.Hợp 1

Phòng học cao tầng đang thi công ở Khu vực Hợp Phú (Góp phần đưa 100% học sinh học  buổi/ngày)

          *Huy động các nguồn lực xã hội

          Công tác xã hội hóa giáo dục có sự phát triển sâu rộng, góp phần huy động giữ vững số lượng và nâng cao chất lượng giáo dục. Công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương về phát triển sự nghiệp giáo dục, về lộ trình xây dựng trường học đạt chuẩn được nhà trường quan tâm. Địa phương đã đưa việc phát triển giáo dục vào Nghị quyết để triển khai rộng rãi đến các cấp, các ban ngành cùng phối họp làm tốt công tác giáo dục.

          Công tác huy động các nguồn lực để đầu tư cho giáo dục là nội dung đem lại hiệu quả thiết thực trong việc xây dựng trường học đạt chuẩn. Đây là nguồn lực quan trọng để tăng cường cở sở vật chất và thiết bị trường học cũng như đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, năng lực dạy học của cán bộ quản lý giáo viên.

          Hàng nghìn ngày công của phụ huynh đóng góp để chăm sóc khuôn viên, để tăng cường đồ dùng dạy học và đế hỗ trợ các hoạt động ngoài giờ.

          * Hiệu quả giáo dục

           + Chất lượng đại trà được duy trì mức cao, chất lượng mũi nhọn phát triển.

          + Công tác phổ cập Giáo dục Tiểu học duy trì vững chắc qua từng năm. Duy trì số lượng luôn đạt 100%. Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%.

          + Hiệu quả đào tạo ngày một nâng cao. Tỉ lệ học sinh tiểu học tốt nghiệp (theo QĐ 30) và hoàn thành chương Tiểu học hằng năm đạt trên 99%.

           Nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 721/KH-UBND của UBND huyện về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, lấy đổi mới công tác quản lý giáo dục làm khâu đột phá giai đoạn 2016 – 2020”; Căn cứ Thông tư 17/TT-BGDĐT về Kiểm định chất lượng và công nhận chuẩn quốc gia, mục tiêu mà nhà trường đã xác định đó là: Duy trì trường chuẩn quốc gia mức độ 1, phấn đấu được kiểm định đạt cấp độ 3, chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2022.

                                                       (Quảng Hợp, Tháng 10/2018)