Trường tiểu học Quảng Hợp tổ chức học buổi/ngày cho 100% học sinh từ năm học 2018-2019

          Trường tiểu học Quảng Hợp đóng trên địa bàn xã miền núi, điện đặc biệt khó khăn của huyện Quảng Trạch. Trường có khu vực trung tâm và 3 khu vực cách xa 6-7km. Từ khi thành lập trường, ngoài khu vực trung tâm được tổ chức học 2 buổi/ngày cho 100% học sinh thì các khu vực lẻ còn nhiều lớp học 1 buổi/ngày.

          Xác định việc tổ chức học 2 buổi/ngày là chủ trương lớn và là mục tiêu ngắn hạn cuả nhà trường nên trong suốt nhiều năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng như sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương và sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân, công tác duy trì và xây dựng CSVC của trường đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó khu vực Hợp Phú được xây dựng mới 6 phòng học cao tầng, khu vực Bưởi Rỏi xây thêm 4 phòng cao tầng.

          Như vậy, đến nay trường đã đủ điều kiện cho 100% học sinh học 2 buổi/ngày, sánh vai cùng các trường miền xuôi. Chúng tôi có thể phải khẳng định, khu vực lẻ Hợp Phú và Bưởi Rỏi của trường tiểu học Quảng Hợp đang và sẽ đẹp, chuẩn về CSVC và cảnh quan sư phạm

BT