Ngày Hội học sinh tiểu học trường tiểu học Quảng Hợp năm học 2017 – 2018

Ngày 16 tháng 3 năm 2018 trường Tiểu học Quảng Hợp đã tổ chức thành công ngày Hội học sinh tiểu học với các nội dung: Thi viết chữ đẹp, tổ chức trò chơi rung chuông vàng.

DSC00120 DSC00119 DSC00118 DSC00117 DSC00105 DSC00110 DSC00093 DSC00098 DSC00101 DSC00103 DSC00065 DSC00073 DSC00092