Kế hoạch Tuần 17 năm học 2017 – 2018

PHÒNG GD ĐT QUẢNG TRẠCH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH QUẢNG HỢP                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 17/ KHTH Quảng Hợp, ngày 08 tháng 12 năm 2017

KẾ HOẠCH TUẦN 17( Từ ngày 11/12 đến 15/12/2017)

Tuần cao điểm nâng cao chất lượng giáo dục
I. Học sinh:
– Tiếp tục thực hiện tốt các nề nếp. Phấn đấu đạt kết quả cao trong kiểm tra HKI các môn vào Tuần 18( Khoa học, LS và ĐL; Tin học; Ạnh văn lớp 2) và Tuần 19( Toán; TV; Anh văn lớp 3,4,5).
– 04 em học sinh lớp 5 đã thi Olympic Tiếng Anh cấp trường sẽ tiếp tục học vào tất cả các buổi chiều và buổi tối trong Tuần;
II. Giáo viên: Cần tiếp tục tự bồi dưỡng để thực hiện nghiêm túc việc đổi mới PP soạn bài và dạy học.
* Trên cơ sở kế hoạch Tuần 16, nhà trường lưu ý thêm: Giáo viên nghiên cứu để ra đề kiểm tra HKI theo lớp dạy nộp về tổ trưởng;
– GV tiếp tục thu tiền tài liệu, giấy kiểm tra, học phí Tin học, bảo vệ trường… theo quy định, hoàn thành đến hết tháng 12/2017. Tiền và Danh sách phụ huynh ủng hộ xây dựng trường, nộp theo khu vực đối chiếu để trường làm hồ sơ.Việc thu nộp cũng là 01 tiêu chí thi đua cho giáo viên.
– Giáo viên Tiếng Anh: Ra đề kiểm tra lớp 2 và tổ chức kiểm tra hoàn thành; Tiếp tục tổ chức Bồi dưỡng tài năng Tiếng Anh để chủ động khi thi ở trường và nộp đề về Phòng GD ngày 18/12. Sau kiểm tra HKI học sinh sẽ tổ chức bồi dưỡng cả ngày, đêm.
– Giáo viên Tin học ra đề kiểm tra nộp về BGH.
– Giáo viên Khoa học, Lịch sử và Địa lý ra đề nộp về tổ chuyên môn.
+ 02 giáo viên tham gia dự thi GVDG cấp huyện: Tiếp tục tự ôn luyện để thi GVDG cấp huyện thật tốt.
III. Tổng phụ trách Đội: Dự Chào cờ tại Trung Tâm; Tổ chức kiểm tra đánh giá xếp loại HKI cho các lớp;
IV. Nhân viên: Hoàn thành nhiệm vụ theo phần hành:
Đ/c Thuận: Bố trí thời gian để khắc phục công trình vệ sinh của khu vực Trung Tâm;
Đ/c Nhung- VP: hoàn thành các báo cáo và hồ sơ VP; Nộp danh sách GVDG về Phòng Giáo dục;
Đ/c Huyền – Thư viện: Chuẩn bị các số liệu làm biên bản tự kiểm tra nộp Phòng GD theo kế hoạch; Nhận tài liệu, giấy kiểm tra; Lập danh sách các lớp đã nộp tiền tài liệu, giấy thi; Thu quỹ 01 ngày lương Hội người cao tuổi;
Đ/c Sơn – Thiết bị: Hoàn thành kiểm kê thiết bị;
Đ/c Thủy – NVYT: Kiểm tra vệ sinh các khu vực; làm chế độ bảo hiểm cho học sinh.
V. Tổ chuyên môn:
– Tổ chức họp tổ CM để thống nhất chuẩn kiến thức, kỹ năng; xây dựng ma trận ra đề theo 3 mức độ để giáo viên ra đề kiểm tra HKI nộp về tổ trưởng và nộp về BGH( đ/c Thuật) để hoàn thành việc ra đề trong Tuần 17; Thảo luận việc soạn bài các môn không sử dụng Tài liệu Hướng dẫn học;
VI. Khu vực: Các lớp hoàn thiện trang trí; Thực hiện nghiêm túc các nề nếp trường lớp; quan tâm tốt hơn đến nề nếp vệ sinh; ứng xử văn hóa, kỹ năng sống; tiếp tục thực hiện nề nếp thi giới thiệu sách và thi kể chuyện theo sách đã đọc. Khu vực Hợp Phú xúc tiến hoàn thiện địa điểm di dời cây xanh để trả mặt bằng cho đơn vị thi công nhà trường.
VII. Cán bộ quản lý: Dự giờ theo phân công phụ trách; Kiểm tra hồ sơ GV; chuẩn bị cho các hội thi; ra đề kiểm tra.
– Đ/c Thuật: Tập trung kiểm tra chuyên môn, phối hợp với tổ trưởng để ra đề kiểm tra .
– Đ/c Lan: Chỉ đạo các hoạt động trong tuần; phối hợp với tổ trưởng để ra đề kiểm tra .

LỊCH CỤ THỂ

 
Thứ ngày Buổi sáng Buổi chiều
2/11/12 Chào cờ – Dạy học- Kiểm tra PCCC Dạy học – Thi tài năng TA cấp trường
3/12/12 Dạy học Dạy học
4/13/12 Dạy học – Đảng viên học Nghị quyết Dạy học – Đảng viên học Nghị Quyết
5/14/12 Dạy học – Đảng viên học Nghị Quyết Dạy học
6/15/12 Dạy học – Tổ nộp đề kiểm tra toán, TV Dạy học – Giao ban GV dạy Cb, Tổ VP

Lưu ý:
1. Nhà trường thông báo cho CB,GV,NV nộp quỹ 01 ngày lương Người cao tuổi năm 2017 tại đ/c Nguyễn Thị Mai Huyền.
2. Để đảm bảo thời gian nộp kết quả đánh giá chất lượng đảng viên năm 2017, BCH Chi bộ đề nghị các đ/c đảng viên nộp Bản kiểm điểm đảng viên chậm nhất vào 10 giờ 30 phút ngày 11/12/2017 để đ/c Thuật tập hợp nộp về Đảng ủy.
3. Đảng viên học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII( 1,5 ngày) Từ 7giờ 30 phút ngày 13/12/2017 đến 11 giờ 15 phút ngày 14/12/2017. Yêu cầu các đ/c đảng viên tham gia đầy đủ không được vắng vì liên quan đến viết bài thu hoạch và huyện cử phụ trách về tham gia cùng chi bộ.
Đ/c Phan Anh Dũng chuẩn bị loa máy, màn hình để phục vụ cho học tập Nghị quyết.
Địa điểm học tập Nghị quyết: Tại văn phong hội đồng trường TH Quảng Hợp.
Thành phần tham gia: 27 đ/c đảng viên chi bộ Tiểu học, đ/c Bùi Hải Lưu , có 01 đ/c tại huyện về tham gia cùng chi bộ.

Quảng Hợp, ngày 08 tháng 12 năm 2017
HIỆU TRƯỞNG
( Đã ký)
Võ Thị Hương Lan