Đại hội Liên đội trường Tiểu học Quảng Hợp năm học 2017- 2018

DSC00094

DSC00099

DSC00102

DSC00085

DSC00084

DSC00079

DSC00081

DSC00083