Thông báo lịch học Thời khoá biểu mới 05/11/2018

       Thực hiện Chương trình năm học 2018-2019 của nhà trường, bắt đầu từ ngày 05/11/2018, nhà trường thực hiện dạy học theo Thời khoá biểu mới.

          Trân trọng thông báo./.