Trường TH Quảng Hợp tổ chức tọa đàm kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam

DSC00028 DSC00032 DSC00034 DSC00038 DSC00039 DSC00043 DSC00044 DSC00048 DSC00055 DSC00061 DSC00073 DSC00074 DSC00078 DSC00079 DSC00082 DSC00083 DSC00085 DSC00086