Huyện đoàn Quảng Trạch kết hợp với Trường tiểu học Quảng Hợp tổ chức buổi ngoại khóa phòng chống đuối nước cho trẻ em ngày 5 tháng 11 năm 2020

127826960_1018035438704278_7170245134805335658_n 128087138_1754331661407546_3231209358826370766_n 128092976_393710495083549_3888468106607420937_n 128118526_1068466450280613_492617525700111624_n 128948867_2932811153616738_4761366826054952025_n