Công ơn Thầy Cô

Công ơn Thầy Cô

Công ơn Thầy Cô Lúc còn ấu thơ, chắc ai ai cũng ngỡ rằng chỉ có cha mẹ là cho ta tình cảm nhiều nhất. Nhưng không! Thời gian cứ trôi lặng lẽ và từ khi được cắp sách tới trường thì…

            ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN QUẢNG TRẠCH                                    ***                         Quảng Trạch, ngày     tháng 10 năm 2018                    Số:         KH/HĐĐ   KẾ HOẠCH Tổ…