Cô giáo lớp 1 của tôi (Bài chào mừng 20/11/2018)

Cô giáo lớp 1 của tôi (Bài chào mừng 20/11/2018)

                                                                                                                                                     “Ngày đầu tiên đi học                                          Em mắt ướt nhạt nhòa