công Đoàn

ANH CB, GV, NV TRUONG TH Q.HOP

Danh sách công đoàn trường TH Quảng Hợp

TT Họ và tên Chức vụ  Tổ công đoàn  Ghi chú 1 Bùi Xuân Yên  Hiệu trưởng Bưởi Rỏi 2  Võ Thị Hương Lan  P. Hiệu trưởng-CTCĐ  Hợp Phú 3  Lê Văn Thuật  P. HIệu trưởng Thanh Xuân 4  Phan Anh Dũng  TPTĐ  Trung Tâm 2 Nguyễn Thị Mai Huyền NV Thư viện Trung Tâm 3 Nguyễn Thị Thủy NV Y tế  Trung Tâm 4 Dương Thị…