KẾ HOẠCH TUẦN 22

KẾ HOẠCH TUẦN 22 ( Từ ngày 06/02 đến 11 /02/2017)
Dạy chương trình Tuần 22
——————————————-
I. Học sinh:
– Củng cố ổn định tốt các nề nếp sau dịp nghỉ tết, ổn định các hoạt động học tập cũng như các hoạt động ngoài giờ. Tiếp tục luyện viết chữ đẹp; HĐTQ, các Ban, nhóm cần phát huy vai trò, nhiệm vụ để tích cực hoạt động trong lớp, giờ học để nâng cao chất lượng giờ học, chất lượng các hoạt động.
II. Giáo viên: Thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn, hoàn thành sổ sách, ổn định mọi nề nếp sau dịp nghỉ tết. Củng cố lại các hoạt động của HĐTQ, các Ban, nhóm. Nhóm GV dạy Anh văn tích cực bồi dưỡng cho học sinh để dự thi cấp tỉnh đạt kết quả tốt; Tiếp tục rèn chữ viết cho học sinh.
III. Tổng phụ trách Đội: Triển khai kế hoạch theo hướng dẫn của Phòng GD-ĐT. Họp Ban HĐNG để chuẩn bị cho HKPĐ huyện theo kế hoạch.
IV. Nhân viên: Hoàn thành nhiệm vụ theo phần hành:
Tổ VP: Thực hiện hoàn thành kế hoạch theo phần hành. Đ/c Nhung VP: hoàn thành các báo cáo và hồ sơ VP;
Đ/c Huyền: Thư viện: Hoàn thành công tác thư viện, kiểm tra lại sách các khu vực để luân chuyển;
Đ/c Thuận – Kế toán: hoàn thành hồ sơ kế toán quyết toán năm 2016
Đ/c Sơn – NVTB(kế toán cũ): Hoàn thành in sổ năm 2014 để nộp phòng TC-KH kiểm tra trong duyệt quyets toán năm 2016.
Đ/c Thủy – NVYT: Kiểm tra vệ sinh các khu vực;
V. Tổ chuyên môn: Kiểm tra lại việc lên và thực hiện chương trình của các lớp; tổ chức sinh hoạt tổ để chấn chỉnh lại nề nếp chuyên môn.
VI. Khu vực: Duy trì tốt mọi nề nếp trường học; Tổ chức tổng vệ sinh, phát động trồng cây theo kế hoạch, chăm sóc bồn hoa, bồn cây; Vệ sinh trường lớp sạch sẽ;
VII. Cán bộ; quản lý: Kiểm tra tình hình các khu vực, Chỉ đạo ôn tập HS giỏi anh văn để thi tỉnh đạt hiệu quả;
Hoàn thành nhiệm vụ theo phần hành. Chỉ đạo bồi dưỡng viết chữ đẹp ( cô Lan). Chuẩn bị kế hoạch cho ngày hội HSTH theo kế hoạch(đ/c Thuật).

LỊCH CỤ THỂ
Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều
2/06-02 Dạy học
BDHSGAV; luyện viết chữ đẹp- Luyện HKPĐ Dạy học
BDHSGAV; luyện viết chữ đẹp- Luyện HKPĐ
3/07-02 Dạy học
BDHSGAV; luyện viết chữ đẹp- Luyện HKPĐ Dạy học
BDHSGAV; luyện viết chữ đẹp- Luyện HKPĐ
4/08-02 Dạy học- Sinh hoạt Tổ CM Dạy học- Sinh hoạt Tổ CM
5/09-02 Dạy học
BDHSGAV; luyện viết chữ đẹp- Luyện HKPĐ Dạy học
BDHSGAV; luyện viết chữ đẹp- Luyện HKPĐ
6/10-02 Dạy học
BDHSGAV; luyện viết chữ đẹp- Luyện HKPĐ Dạy học
BDHSGAV; luyện viết chữ đẹp- Luyện HKPĐ
7/11-02 BDHSGAV; luyện viết chữ đẹp- Luyện HKPĐ BDHSGAV; luyện viết chữ đẹp- Luyện HKPĐ

Trong tuần nếu có thay đổi, nhà trường sẽ thông báo cụ thể./.

Quảng Hợp, ngày 04 tháng 02 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG
( Đã ký)
Bùi Xuân Yên